NCC Doing Research resultaten 2016

Het NCC 2018 staat al weer voor de deur – een leuk moment om terug te kijken op NCC doing Research project van 2016.

Op het NCC congres in 2016 is onderzoek gedaan naar hoe nuttig het is om in de praktijk de palpebrale conjunctiva te graderen. Een groep van 43 optometristen en contactlens specialisten deden mee als onderzoeker en maar liefst tweehonderdvijftig deelnemers hadden zich aangemeld als proefpersoon. Bij alle deelnemers is het ooglid omgeklapt en gefotografeerd en zijn er vragenlijsten ingevuld over oogcomfort.
Het afgelopen jaar zijn Carolina Kunnen, Nienke Soeters, Maurice Heunen, Karolien Elving, Cristian Mertz, Louise van Doorn, en Jeanine Lammens druk bezig geweest met het analyzeren van de data. Deze data zijn verwerkt in verschillende artikelen en er is een aantal (internationale) presentaties gegeven en nog te geven. We hebben een overzichtje gemaakt met bijbehorende links van onze publicaties tot nu toe.

Optometristen Vereniging Nederland (OVN) congres en Visus publicatie
Op zondag 12 februari 2017 heeft Jeanine Lammens een lezing gegeven op het OVN congres. Tijdens deze lezing heeft Jeanine de resultaten gepresenteerd van de enquête die gehouden werd op het NCC congres in 2016. De resultaten van de enquête zijn ook gepubliceerd in de Visus in januari 2017 (Soeters et al. 2017). In deze enquête werden optometristen en contactlensspecialisten gevraagd hoe vaak ze de binnenkant van het ooglid bekijken en hoe ze deze vervolgens beoordelen. De resultaten van de enquête geven een globaal beeld van de mate van ooglid omklappen in de praktijk. Van de 174 deelnemers gaf een vijfde aan nooit een ooglid om te klappen. Meer resultaten van de enquête kunnen gelezen worden in het OVN congres abstract of het Visus artikel.

European Academy of Optometry and Optics (EAOO) congress
Maurice Heunen heeft op het EAOO congres 2017 te Barcelona het concept van NCC doing Research gepresenteerd. Er was erg veel interesse in het NCC doing Research project, en hoe we clinici kunnen betrekken bij onderzoek. Volgens Maurice zat er in de zaal een mooie mix van clinici, onderzoekers en onderwijzers, en ontving hij vele enthousiaste reacties, zoals: “jullie hebben overal aan gedacht”, “geweldig idee die stickers”, “absolutely blown away”, “geweldig initiatief om een brug te slaan tussen klinische praktijk en wetenschap”. Wil je ons concept nog eens nalezen klik dan hier op het EAOO abstract .

British Contact Lens Association (BCLA) Congress
Maurice Heunen en Karolien Elving hebben beide onderzoeksuitkomsten van de NCC doing Research studie gepresenteerd op het BCLA 2017 congres. Maurice presenteerde de resultaten van de gradatie van de roodheid en de ruwheid van de palpebrale conjunctiva van het bovenste en onderste ooglid. Hij concludeerde onder andere dat voor dezelfde oogleden de ruwheid hoger werd gegradeerd met fluoresceïne en blauw licht dan met wit licht.
Karolien heeft aan de hand van alle spleetlampfoto’s die tijdens het NCC congres gemaakt waren een extra onderzoek opgezet en 2 beoordelaars gevraagd om een aantal foto’s tweemaal te graderen. Op het BCLA heeft zij een presentatie gehouden over in welke mate de beoordeling overeenkwam tussen de meetmomenten en de verschillende beoordelaars. Karolien concludeerde dat er grotere verschillen zaten tussen beoordelaars bij de gradatie van ruwheid dan roodheid. De volledige abstracts kunnen hier gelezen worden .

Contact Lens and Anterior Eye publicatie
Inmiddels is een manuscript ingediend bij Contact Lens and Anterior Eye (journal van de BCLA) en is er feedback ontvangen van de reviewers. Deze feedback zijn we momenteel aan het verwerken en we hopen dat het artikel dan geaccepteerd wordt voor publicatie in Contact Lens and Anterior Eye.

Menu