Enquête Contactlens Trends 2019

Beste collega,

Wat zijn de trends in de contactlensbranche? Welke lenzen worden er aangepast? Om dat in kaart te brengen wordt al ruim vijftien jaar een enquête georganiseerd door Eurolens Research in Manchester. Enquêteformulieren gaan naar 1000 contactlensspecialisten in elk land dat meedoet.

Vorig jaar leverde de enquête gegevens op van ruim 24.000 lensaanpassingen uit 47 landen. Nederland was daarbij traditiegetrouw uitstekend vertegenwoordigd qua inzendingen. De resultaten van deze enquête worden onder andere gepubliceerd in het januarinummer van Contact Lens Spectrum (www.clspectrum.com) en tevens in de Nederlandse optiek media. Ook tijdens het aankomende NCC congres zal er regelmatig gerefereerd worden aan deze data.

Om de meest recente informatie te hebben over 2019 hopen we van harte op uw medewerking in het registreren van de eerste 10 aanpassingen die u doet na het ontvangen van het formulier. Wij vragen u vriendelijk het enquêteformulier zo snel mogelijk te retourneren, maar uiterlijk voor 1 november 2019 (ook als de tien aanpassingen nog niet zijn volbracht). Voor alle duidelijkheid: de gegevens van de enquête zijn volledig anoniem, en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Dit jaar kan er op twee verschillende manieren worden ingezonden:
1. Door middel van het invullen van het Excel sheet: 2019 Enquete Contactlens Trends Excel
Welke vervolgens kan worden gemaild naar: data@contactlenscongress.com.

2. Door middel van het printen van het ‘klassieke’ invulformulier en dit te printen, in te vullen en vervolgens te sturen naar onderstaand postadres of in te scannen en te mail naar data@contactlenscongress.com.

Alvast hartelijk dank, uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Mulder
Programma Directeur NCC2020

Postadres
HU Klinieken Hogeschool Utrecht
Tav Jeroen Mulder
Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht

Photocredits: Niek Beck

Menu