Wat wil de consument?

Zondag 15 Maart 11:15 - 12:15

Dankzij onderzoeken door Eurolens Research weten we als aanpasser wat het aanpasklimaat is in Nederland. Dit is mede gedreven door de vaktechnische kennis van de aanpasser, maar ook door wat de producenten ons vertellen en soms opleggen door een veranderd productassortiment.

Maar is dat wel wat de consument wil? Wil die eigenlijk wel deze producten? En wil de consument eigenlijk wel de diensten zoals wij aanbieden? Harry en Anton gaan een spiegel voorhouden en in een dynamisch omgeving gaan zij gezamenlijk antwoord zoeken en geven op deze prangende vragen.

Leerdoelen:
Huidige manier van omgang met consumenten en producten
Inzicht verkrijgen in de nieuwe consument
Op zoek gaan naar nieuwe werkwijze om met de nieuwe consument te krijgen en behouden als klant

Menu