(NON) Compliance

Maandag 16 Maart 15:00 - 16:00

In deze sessie bespreken we de nieuwste kennis en inzichten over het gedrag van contactlensdragers wereldwijd. Dit als aanvulling op de educatieve strategieën gebruikt door contactlens aanpassers met de nadruk op gewoontes die zorgen voor risicofactoren en een grotere kans op complicaties.

We zullen onderwijskaders bespreken zoals het ‘Health Belief Model’ en het ‘Transtheoretical Model’ en hoe dit kan worden toegepast op contactlensinstructies. Ons onderzoek toont aan dat leeftijd, persoonlijkheid, lens modaliteit en de omgeving (klimaat/seizoen/reizen) van invloed zijn op eigenschappen van contactlenzen. Door ons bewust te zijn van deze invloeden kunnen we contactlensdragers gepersonaliseerde zorg bieden. Specifieke voorbeelden zoals myopie management en daglens modaliteit worden getoond.

Leerdoelen:
1. Beschrijft de belangrijkste en meeste voorkomende oorzaken van non-compliance bij verschillende lens modaliteiten.
2. Leg de onderliggende oorzaken van slechte compliance uit bij verschillende groepen contactlensdragers.
3. Pas onderwijsmodellen toe voor contactlensinstructies.
4. Ontwikkel strategieën om compliance te verbeteren.
5. Vergelijk het risico versus het voordeel van contactlenzen bij kinderen.

Menu