Market Trends and Their Impact on Contact Lens Practice

Maandag 16 Maart 13:30 - 14:30

In deze sessie wordt stilgestaan bij de huidige stand van zaken op de markt voor contactlenzen, veranderingen in relevante wetgeving en wat er bekend is over drop-outs en de impact daarvan op het bedrijf.

Allereerst zullen we vergelijken welke typen contactlenzen in Nederland worden voorgeschreven ten opzichte van andere Europese en internationale landen. Dit omvat het aandeel vormstabiele lenzen, de huidige situatie met daglenzen, de toename in torische lenzen, silicone hydrogels, presbyopie en extended wear. Op bepaalde gebieden wijkt de Nederlandse markt af. Zo onderzoeken we het relatief hoge aandeel RGP-lenzen (inclusief ortho-k en scleraal) en het lage aandeel daglenzen. Ook kijken we naar de stand van zaken van de contactlensmarkt. Zo is binnen de EU de totale markt voor zachte contactlenzen gestegen met 4.5% waarbij het aandeel daglenzen steeg met 6%, terwijl het aandeel conventionele zachte lenzen daalde met 10.5%.

Vervolgens zal het werk van EUROMCONTACT worden besproken. Deze organisatie werkt op EU-niveau aan wetgeving over het ontwikkelen van producten en het trainen van leden en contactlensspecialisten bij de transitie van de Medical Device Directive naar de nieuwe Medical Device Regulation die in mei 2020 van kracht zal gaan. De uitdagingen van de nieuwe regelgeving voor zowel producenten als contactlensspecialisten komen aan bod.
Tot slot zullen drop outs worden besproken. Jaarlijkse worden contactlenzen wereldwijd bij miljoenen mensen aangepast en vele daarvan stoppen weer. Wat is bekend over het aantal drop outs? Hoe kunnen we dit minimaliseren en wat zou dit betekenen voor de praktijk?

Menu