Diving in to slow the myopia tsunami

Zondag 11 Maart 09:30 - 10:45

In de optiek gerelateerde media lijkt de myopie epidemie nog het enige onderwerp en fabrikanten bereiden zich voor om myopie management oplossingen aan te reiken. In deze tsunami van myopie is er een toenemende druk naar de specialist toe om van zich te laten horen. In deze sessie leert u de verschillende typen en effectiviteit van de verschillende myopie management opties die kunnen worden gebruikt. Ook wordt er, naast de ethische en veiligheidskwesties, vertelt hoe de resultaten te meten en interpreteren om er zeker van te zijn dat uw patiënt op het juist pad is. Duikt u mee in het diepe of blijft u achter?

Leerdoelen:
1. Overzicht van de huidige oplossingen inclusief effectiviteit en patiënt selectie
2. Veiligheidsoverwegingen in ‘on-label’ en ‘off-label’ gebruik van myopie management opties
3. Waardering van myopie management markers in de praktijk, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.

Hand-outs Paul Gifford

Menu