Defending the ocular surface

Maandag 16 Maart 13:30 - 14:30

Het oogoppervlak wordt beschermd tegen debris en binnendringende micro-organismen door zowel niet-specifieke als specifieke afweersystemen.
Veranderingen aan het oogoppvervlak, zoals het dragen van contactlenzen, kunnen deze bescherming verstoren en ook ziekteverwekkers introduceren waardoor het risico op infecties toeneemt.
Deze presentatie behandelt het afweermechanisme, de impact die een con-tactlens heeft op dit mechanisme en wat er kan gebeuren wanneer ons af-weermechanisme verstoord raakt.

Leerdoelen:
1. beschrijft de belangrijkste mechanismen die het oog beschermen.
2. vergelijkt de productie en functie van de verschillende lagen van de traanfilm en de functies van serumeiwitten en eiwitten in de traanfilm.
3. beschrijft de functies van de meest voorkomende antilichaam in de traanfilm en in het corneaweefsel.
4. beschrijft de belangrijkste effecten van contactlenzen op het verdegingsmechanisme van de traanfilm.

Menu