Daglenzen: Ruimte om te groeien!

Zondag 15 Maart 11:15 - 12:15

In de jaarlijkse Eurolens contactlens aanpas Enquête (Contact Lens Spectrum, jan. 2019) wordt van meer dan 30 landen data verzameld over trends in het aanpassen van contactlenzen, waaronder Nederland. Tussen de landen bestaan grote verschillen, waarbij Nederland een groter aandeel RGP-lenzen laat zien dan in de meeste markten. Voor elke 100 cliënten zijn er 22 aangepast met RGP, 5 met ortho-k en 73 met zachte contactlenzen. Het onderscheid in de keuze tussen verschillende modaliteiten is interessant om te zien. Uiteindelijk worden 56 cliënten aangepast met disposable silicone hydrogel lenzen en maar 9 van de 100 met daglenzen.

Met name dit laatste getal is significant verschillend van het wereldwijde gemiddelde en vele andere Europese landen. Aan de hand van gegevens verzameld via enquêtes in Nederland, waaronder de resultaten van 2019, wordt in deze lezing de huidige aanpaspraktijk, klinische prestaties, de mogelijkheden en eventuele barrières van daglenzen onder de loep genomen. Tevens delen we nieuw onderzoek en verkennen we de vraag of er behoefte is in de Nederlandse markt om daglenzen vaker te adviseren.

Tijdens deze sessies wordt er dieper ingegaan op de oorzaak van de deze feiten en zoeken we naar de mogelijkheden om het aantal (silicone) hydrogel daglensdragers te laten groeien.

Karen, Philip & Lyndon zijn benieuwd naar jouw mening! Vul hier de 1-minuut enquête in!

Leerdoelen:
1. Inzicht krijgen in de huidige wereldwijde aanpassingspraktijk van zachte contactlenzen en hoe dit zicht verhoudt tot de Nederlandse markt.
2. De verschillen in het aanpassen van daglenzen in diverse markten.
3. Vanuit het perspectief van aanpasser en client leren begrijpen wat ze willen van een zachte contactlens en hoe relevant dit is voor de Nederlandse markt.
4. De klinische voordelen van daglenzen.
5. Kennis opdoen van nieuw onderzoek op het gebied van daglenzen en begrijpen hoe de resultaten in de praktijk kunnen worden toegepast.

Menu