Contactlens discomfort

Zondag 15 Maart 09:30 - 10:45

Het dragen van contactlenzen is een bekende risicofactor op het gebied van droge ogen. Dit vergroot de kans op klachten met 2 tot 3 maal. Hoewel de meeste lensdragers succesvol zijn, lijdt een significante minderheid aan symptomen van droogte en discomfort die subjectief gezien zeer vergelijkbaar zijn met de symptomen die bij droge ogen worden ervaren. Deze overlap in klinisch beeld doet de vraag rijzen of deze twee situaties verwante en overlap-pende aandoeningen zijn met vergelijkbare etiologie, of dat ze op zichzelf staan.
De presentaties in deze sessie zullen deze kwestie onderzoeken door het bewijsmateriaal aan beide zijden te onderzoeken. Op basis hiervan zullen richtlijnen voor de differentiële diagnose van droog oog- en contactlens gerelateerd ongemak worden voorgesteld, samen met aanbevelingen voor geschikte be-handelingen.

Leerdoelen:

  • De oorzaken van contactlens gerelateerd discomfort begrijpen en hoe deze verschillen van droge oogaandoeningen.
  • De risicofactoren voor contactlens gerelateerd discomfort
  • Hoe stel je een differentiaaldiagnose van contactlens gerelateerd dis-comfort en droge oogaandoeningen.
  • Het aanpakken van contactlens gerelateerd discomfort.
Menu