Contact lens selection on trial: part 2 *

Maandag 12 Maart 15:00 - 16:00

Deel 1: nieuwe dragers
Deel 2: bestaande dragers

Het brede scala aan snel vervangende zachte contactlenzen betekent dat de specialist meerdere beslissingen moet nemen gedurende de eerste aanmeting, alsook tijdens de periodieke controle, om zodoende het meest geschikte materiaal, technologie en vervangingsfrequentie te adviseren. Maar hoe worden deze initiële adviezen bereikt en hoe gaan we om met problemen tijdens de periodieke control? En de ultieme vraag; baseren we onze beslissingen op de juiste bewijzen?

De tijd is aangebroken om onze routine eens onder een vergroot glas te leggen. Deelnemers aan deze sessie zullen dienen als jury in onze rechtszaal. De verdachten in onze casus? De contactlens controle zelf. Belangrijke stappen van de routine zullen worden beoordeeld. Met bewijs dat zal worden gepresenteerd aan de jury om te worden gebruikt bij de beoordelingen, en anders om te worden gebruikt als onderdeel voor een  wetenschappelijk onderbouwde beslissing. Als ondersteuning voor de jury zullen videobeelden van klinisch relevante onderzoeken worden getoond. Deel 1 bevat bewijs voor de initiële lenskeuze bij nieuwe dragers. Deel 2 bevat wetenschappelijk onderbouwde acties tijdens de controle.

Aan het einde van deze zitting zal een, door wetenschappelijk onderbouwd bewijs  verbeterde routine ontstaan. Iedereen in de zaal zal hier aan hebben meegewerkt doormiddel van stemmen gedurende het proces. Het uiteindelijke doel van deze sessie is een algehele discussie en persoonlijke planning. Gebaseerd op de mogelijkheden van de praktijk, zal iedere deelnemer een persoonlijke routine creëren om zo het beslissing proces, en de tevredenheid van consumenten met contactlenzen te verbeteren.

DOWNLOAD hier de Nederlandse versie van de CLDEQ-8 vragenlijst.

Hand-outs

Menu