Back to Basic

Maandag 16 Maart 09:30 - 10:45

Door de toename van lensdragers vanaf de  jaren ’60 hebben inspanningen van producenten, specialisten en onderzoekers ertoe geleid dat het aanpassen ervan steeds eenvoudiger werd. Hierdoor is het tegenwoordig gebruikelijker om maar één combinatie parameters te voeren voor een type lens. Dit betekent echter niet dat het aanmeetproces niet meer belangrijk is of dat contactlensspecialisten ervan uit mogen gaan dat de beschikbare lens in alle gevallen optimaal zal functioneren. Een zorgvuldige afweging van lenseigenschappen ten opzichte van de drager kan aanzienlijke voordelen opleveren op de korte en lange termijn. Om dit te verduidelijken zullen de sprekers het hebben over de mogelijke impact van diverse contactlens eigenschappen op klinische resultaten als visus, complicaties en myopie progressie.

Leerdoelen:
1) Begrijpen welke factoren bijdragen aan een kwalitatief goede visus tijdens het dragen van contactlenzen.
2) Begrijpen hoe lenseigenschappen van invloed zijn op de meest voorkomende complicaties.
3) Begrijpen waarom enkelvoudige contactlenzen bijdragen aan myopie progressie of niet.
4) In staat zijn deze informatie te gebruiken om contactlens complicaties in de praktijk aan te pakken.

Menu